جستجو در سایت

با گسترش فناوری اطلاعات و نیز با توجه به روند رو به رشد کاربردهای آن در ایران، خدمات مشاوره در این زمینه به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. شرکت  کیان پردازش با تکیه بر توان نیروهای متخصص خود، خدمات مشاوره ای زیر را  ارائه می نماید:

* تهیه طرحهای جامع IT برای سازمانها (Master Plan)

* تهیه RFP پروژه

* انتخاب مجری

* همکاری با مجری جهت اجرای پروژه

* نظارت بر نصب ، استقرار و پشتیبانی سیستمها

* مشاوره در توسعه سیستم

* تحلیل و انتخاب تکنولوژی مناسب

* مشاوره در زمینه تامین نرم افزار

* مشاوره در زمینه خدمات مبتنی بر اینترنت

* مشاوره در زمینه به کارگیری شبکه های کامپیوتری

* مشاوره در زمینه تامین تجهیزات کامپیوتری

support
پشتیبانی کیانت
02333629335
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait